je promjenulo naziv i

sjedište tvrtke u :

BJELIN d.o.o.

Žegar VI/39, Ogulin, Croatia

TEL. +385 (0)47 53 10 45

MALOPRODAJA

USKORO

ADRESA:

BJELIN d.o.o.

Žegar VI/39, Ogulin Croatia

TELEFON:

TEL. +385 (0)47 53 10 45

E-MAIL:

info@tehnodrvo.hr